Rola mediów w kształtowaniu społecznych postaw. Jak odnaleźć się w medialnym szumie?

Banałem będzie stwierdzenie, że media w ogromnym stopniu zmieniły nasze życie. Środki masowego przekazu pełnią dziś ogromną rolę w społeczeństwie. Zarówno jeśli chodzi o takie sfery jak kultura i polityka. Powszechna komercjalizacja i polityzacja znacząco zmieniły kształt tych aspektów. Media stanowią ogromną siłę. Informacje są dziś nie tylko narzędziem, ale też towarem. Przekonanie o edukacyjnej roli mediów jest dzisiaj naiwne. Środki masowego przekazu medialnego są dziś głównie nośnikiem reklamy. I są w tym skuteczne. Media zmieniły w dużym stopniu to, w jaki sposób uczestniczymy w życiu publicznym. Wiele z sektorów działalności obywatelskiej przeniosło się do internetu.

Z tego względu pojawiły się pewne obawy. Przedstawiciele wszystkich systemów medialnych w krajach demokratycznych poszukiwali sposobów na dostosowanie działalności mediów narodowych do norm etycznych. Tylko media etyczne są w stanie realizować interes publiczny. Jak jednak osiągnąć taki poziom mediów. Globalne trendy pokazują, że nie jest to takie proste. Osoby odpowiedzialne za procesy komunikacji stoją obecnie za procesami komunikacji stoją przed ogromnym wyzwaniem. Media generują informacje, a te z kolei generują postawy społeczne, opinie, a nierzadko także zachowania odbiorców informacji. Nieostrożne działania mediów mogą być szkodliwe dla ludzi. Media opierają swoje przekazy o takie konstrukcje, jak uogólnienie, zakładanie złej, a nie dobrej woli, czy zamiar tam, gdzie w istocie zachodzi przypadek. Newsy w dużym stopniu upraszczają rzeczywistość i nastawione są na wzbudzanie sensacji. Ludziom coraz trudniej weryfikować, jakie są prawdziwe informacje, a jakie nie. Często sami dziennikarze nie weryfikują dostatecznie publikowanych informacji.

Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Nie jest to proste. Ważną rzeczą jest krytyczne podchodzenie do czytanych treści. Nie wolno wierzyć wszystkim na słowo. Warto pilnować tego, czy źródła informacji wydają się być wiarygodne. Informacje przekazywane w tabloidach często starają się wzbudzić w odbiorcy poczucie niepewności. Dobrze jest umieć zachować dystans wobec przekazu medialnego. Społeczeństwo informacji nie tylko stwarza możliwości, ale też zagrożenia. Warto być tego świadomym. Media w dużym stopniu kreują własną rzeczywistość. Trzeba potrafić się w niej odnaleźć.